Společnost pro zvířata - z. o. ČSOP (Society for Animals)
Dům ochránců přírody
Michelská 5, 140 00 Praha 4, CR
tel: +420 222 511 494
email: s.pro.zvirata@spolecnostprozvirata.cz
č.ú.: 158182860/0300