- Hospodářská zvířata -
Přeprava zvířat

2012 a 2013

ÚVOD
Každý rok jsou miliony živých ovcí, drůbeže, prasat, koní a kusů dobytka, včetně mláďat, přepravovány přes Evropu i mimo ni, často na extrémně dlouhé vzdálenosti. Jen z České republiky jsme za první pololetí roku 2012 vyvezli např. do Maďarska 39 543 prasat a do Nizozemska 12 868 ks skotu na jatka, nebo na výkrm. Zvířata během přepravy trpí stresem, žízní, bolestí.... Mnozí z dopravců nerespektují povolené množství přepravovaných zvířat a ustanovení Nařízení rady (ES) č. 1/2005. Zvířata se na sebe mačkají, těžko udržují balanc za jízdy, padají a působí si bolestivá a mnohdy vážná zranění. Jsou koncentrovaná v malém prostoru s jinými cizími zvířaty, což jim působí stres. Některé země, odkud zvířata putují, jsou vzdáleny tisíce kilometrů, které musí zvířata přetrpět za jakékoli nepřízně počasí. Trpí přehřátím, nebo naopak podchlazením. Problematické je vykládání a nakládání zvířat, jenž působí další stres, protože zvířata se jen obtížně mohou za tak krátkou dobu aklimatizovat na nové prostředí a další neznámé lidi. Běžně jsou zvířata bita a násilně donucována ke vstupu do přívěsu/návěsu, na což nejsou navyklá. Bohužel, v mnoha případech jejich utrpení prohlubuje i hrubé a neohleduplné zacházení ze strany pracovníků.


Informace a AKTIVITY v rámci ČR

Projekt za "Zkrácení doby přepravy hospodářských zvířat"
Petice za "Zkrácení doby přepravy hospodářských zvířat na jatka a další výkrm na maximálních 8 hodin bez výjimek"
K petici se můžete rychleji připojit ZDE. DĚKUJEME všem, kteří petici podpořili, k 22. 2. 2013 je to již 4 686 osob. Petici předáme s 10 000 podpisy a budeme s Mze dále jednat. PODPOŘTE NÁS, ABYCHOM TAK MOHLI UČINIT CO NEJDŘÍVE.

Statistiky vývozu a dovozu HZv (skot, prasata, ovce, kozy) na jatka nebo další výkrm (zdroj ČSÚ):
- vývoz: leden - srpen 2012 zde
- dovoz: leden - srpen 2012 zde zde
- vývoz celkem: leden - prosinec 2012 zde
- dovoz celkem: leden - prosinec 2012 zde

Sledování přepravy:
Nakládka vykrmených telat a kamión pro přepravu HZv, ČR, podzim 2012 - foto
HZv z EU, včetně CZ, na jatkách v Libanonu, bez omráčení, hulvátské brutální zacházení, fota Animals´ Angels, říjen 2012 - foto

Natočené záběry - podzim 2012

- nakládání telat zde (pozn. telata do této doby žila pouze na volno na pastvině se svými matkami, nejsou zvyklá na uzavřenou stáj, cizí lidi, natož na zcela omezující malinký prostor přívěsu a celý proces nepříjemné přepravy, o které se neví, jak bude dlouho vůbec trvat... )
video 1

- nakládání krav zde (pozn. je dobře slyšet, jak jsou krávy bity, několik měsíců žily na volno na pastvině se svými telaty, kromě stresu z lidí, uzavřeného prostoru stáje a pak ještě menšího prostoru v kamionu, trpí odloučením od telat)
video 2

- záběry čekajících prasat na jatkách, vykládky prasat na jatkách a zbytečného použití elektrického pohaněče, příjezdu na jatka a nářku prasat z jatek, vykládky skotu na sběrném místě před dalekou cestou naleznete zde

Strádání HZv při PŘEPRAVĚ z EU do Libanonu a jejich velmi brutální zabíjení na tamních jatkách - dokument organizace Animals´Angels z přepravy a porážení HZv z EU, včetně býků z ČR, na jatkách v Libanonu, říjen 2012.

Dokument můžete shlédnout zde


Informace a AKTIVITY v rámci EU
Info zde
Materiály k přepravě hospodářských zvířat - viz Nabídka materiálů.

Další informace k přeprava HZv v Aktuálně

Sledujte aktuální informace a výzvy na http://pomahame.spolecnostprozvirata.cz

2008
Celosvětová kampaň HANDLE WITH CARE za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat
Handle With Care – AUSTRÁLIE JE NA 1. MÍSTĚ – V KRUTÉM OBCHODU S HOSPODÁŘSKÝMI ZVÍŘATY /// ZAPOJTE SE
STOP THE BULL SHIP, 2005 - Stop subvencovanému obchodu s dobytkem z EU na Blízký východ

Starší informace

ÚVOD

Po celé Evropě, po celém světě jsou hospodářská zvířata přepravována jako zboží, za účelem výkrmu nebo porážky. Je to velmi krutý a morálně těžko ospravedlnitelný obchod, jenž zvířatům způsobuje mnoho bolesti a utrpení. Proti tomu po mnoho desetiletí protestují jednotlivci i organizace. Přitom by nebyl větší problém porazit zvířata co nejblíže místu svého odchovu či výkrmu a vykrmovat je také tam, kde se narodila či v nejbližším místě. Ale finanční výhodnost určitých skupinových zájmů, neohleduplnost a lpění na zkostnatělých návycích a zvyklostech stále ročně uvrhují milióny hospodářských zvířat (dále jen zvířat) do velkého strádání a bolesti.

Kam a za jakým účelem jsou zvířata přepravována
Počet takto strádajících zvířat v Evropě vzrůstá a násobí se tak, jak se uvolňují obchodní omezení a kvete tzv. volný trh. V roce 2001 to bylo okolo 2 milionů přepravených zvířat, v loňském roce už přibližně 6 milionů. Celosvětově jsou to desítky milionů – jedná se o dobytek, ovce, prasata, koně, drůbež nepočítaje. Zvířata jsou přepravována mnoho hodin, přes území několika zemí, mnoho stovek a tisíc kilometrů. Např. statisíce ovcí je přepravováno z Velké Británie a Španělska do Řecka na jatka, koně jsou transportováni z Polska, Litvy a Rumunska na jatka v Itálii a dobytek jede po moři z Irska, Anglie, Francie a Německa do jižní Evropy, na Blízký Východ i do severní Afriky. Stovky tisíc někdy až milion prasat za rok je převáženo z Nizozemí do jižních evropských zemí – na porážku. Statisíce malých telat putuje ročně z Polska na další výkrm do jižní Evropy, na Balkán či do Nizozemí. V Nizozemí jsou telata dokrmena na bílé nebo růžové telecí a pak je toto maso rozváženo do západních zemí, jako maso z Nizozemí. Z České republiky jsou to desetitisíce kusů dobytka a prasat – většinou do Španělska, na Balkán, do Řecka a Itálie, ale také do zemí mimo Evropu. V zemích mimo Evropu jsou zvířata porážena způsobem v EU ilegálním – bez předchozího omráčení (pokud to jsou země muslimské, a těch je mimo Evropu většina), tzv. halal způsobem. Kromě toho, nejsou v těchto zemích zákony na ochranu zvířat (často tam základní práva a ochranu nemají ani ženy a děti) a se zvířaty je zacházeno velmi hrubě a drsně.

Vývoz zvířat z ČR
Z České republiky bylo vyvezeno v roce 2007, podle ČSÚ, přes 120 tisíc kusů dobytka (většinou na další výkrm, porážku či reprodukci) do 15 zemí Evropy, přímo na porážku jelo přes 38 tisíc kusů dobytka. Např. do Španělska putovalo přes 12 tisíc telat ve váze do 80 kg a do Řecka okolo 4 tisíc kusů dobytka. Prasat bylo nejvíce vyvezeno na Slovensko, přes 70 tisíc kusů, dále pak do Německa – přes 51 tisíc kusů a např. do Chorvatska to bylo 610 selat.

Nejen samotná přeprava způsobuje zvířatům problémy
Pro zvířata začínají krušné chvíle již při samotném nakládání do vozidel – nejsou zvyklá na přepravu, na nastupování na rampu a pak dovnitř, na prostor dopravního prostředku, na cizí lidi, na cizí pachy, na mačkání se s cizími zvířaty.

Nařízení EU zvířata neuchrání
I když organizace na ochranu zvířat v Evropě prosadily, po dlouhé kampani, v roce 2004 změnu směrnice EU, v praxi není použitelná pro ukončení strádání zvířat a mnohé země ji v praxi nedodržují či její dodržování nevymáhají a nekontrolují. Jedná se o: Nařízení rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č.1255/97. Nařízení nabylo platnosti 1. 1. 2007, některá ustanovení až od r. 2009.
Toto nařízení přináší určitá pozitiva, např.: povinnost školení pro přepravce a osoby doprovázející zvířata (jedná se o velmi zásadní požadavek, protože k bolesti zvířat dochází velmi často právě při nakládání a vykládání a obecně při manipulaci s nimi), povinnost navigačního systému, větracího systému, vody na vozidle a pod. Bohužel, i nadále však umožňuje přepravu hospodářských zvířat nad 8 hodin cesty či nad vzdálenost 500 km a přepravu malých mláďat – jedná se hlavně o telata, která ve dvou týdnech věku neumí pít nic jiného než mléko a neumí pít z napáječek ve vozidlech. Často nemusí být zvířata navyklá na typ napáječek ve vozidlech. Nařízení, ve stanovených plochách na jedno zvíře, bohužel, neuvádí minimální výšku prostoru pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat a zejména u vícepatrových vozidel je výška velmi nízká a brání proudění vzduchu a tím ochlazování zvířat a hlavně vůbec možnosti dýchat. Nařízení na papíře samo o sobě strádání zvířat nezabrání. Mnohé státy unie (zejména státy jižní a východní Evropy) nejsou schopné v praxi zavést a kontrolovat ani minimální podmínky pro preventivní zabránění stresu a strádání zvířat, které obsahuje nařízení. Zásadní obrat bude, až přestanou být hospodářská zvířata na dlouhé vzdálenosti přepravována, a místo nich bude přepravováno pouze maso a živočišné produkty. Informace o nařízení a co podle něj vyplývá pro přepravce zvířat včetně uvedení školících míst jsou na www.svscr.cz nebo www.mze.cz, ochrana zvířat.

Další rizika spojená s přepravou zvířat
Kromě týrání zvířat znamená přeprava zvířat veliký problém z hlediska šíření nemocí a rizik pro zdraví lidí a dalších zvířat. Slintavka a kulhavka ve Velké Británii se začátkem tohoto tisíciletí rozšířila právě díky volné přepravě zvířat kamkoliv, odkudkoliv, na krátkou či dlouhou vzdálenost a také díky obchodování se zvířaty na zvířecích trzích (kromě ČR a SR jsou tyto trhy běžnou záležitostí ve většině zemí Evropy).

Proti přepravě – nejen ochránci zvířat
Proti dlouhodobé přepravě je také Evropský parlament, který několikrát hlasoval pro maximální časový limit 8 hodin nebo vzdálenost do 500 km pro přepravu hospodářských zvířat na jatka a další výkrm. V březnu 2002, Vědecká komise pro zdraví a welfare zvířat při Evropské komisi (SCAHAW) uvedla: “…šíření nemocí do velkých vzdáleností může být díky přepravě…zvířata by neměla být přepravována pokud to není nezbytně nutné a vzdálenosti by měly být co nejkratší…”

ČR je napřed
Česká republika – Státní veterinární správa zavedla vůbec jako první země v EU povinné školení pro řidiče a posádky vozidel, a to v roce 2004. Dokonce ještě před platností nařízení EU. Školení jsou dvoudenní a zakončená testem. Úspěšní účastníci obdrží certifikát a povolení přepravovat či doprovázet zvířata. Kéž tato školení pomohou v praxi zmírnit následky strastiplného cestování zvířat. Nejvíce však pomůže ukončení přepravy zvířat na dlouhé vzdálenosti. Proto po celém světě probíhají aktivity a kampaně s tímto cílem.

Společnost pro zvířata vede kampaň a činnosti za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat od roku 2000. Podařilo se nám zpřísnění veterinárních kontrol na tehdejších hranicích a náš tlak a medializování napomohlo k zavedení školení pro přepravce a průvodce zvířat v ČR v roce 2004, jako první země v EU. V roce 2005 jsme se úspěšně zapojili do celoevropské kampaně Stop the Bull Ship – za ukončení dotování vývozu dobytka na Blízký Východ. Získali jsme podporu většiny českých evropských poslanců, kteří pak i s ostatními schválili zákaz dotací. Více odkaz: STOP the BULL SHIP, 2005 V roce 2008 se připojujeme k nové mezinárodní kampani Handle with Care, kterou na podzim 2007 zahájily WSPA, CIWF, Eurogroup for Animals. O situaci v přepravě zvířat a o této kampani jsme na podzim 07 a v květnu 08 informovali prostřednictvím pořadu ČT „Chcete mě?“. V rámci této kampaně probíhají v létě 2008 celosvětové protestní akce kvůli vývozu živých hospodářských zvířat z Austrálie na jatka na Blízkém východě, ke kterým se připojujeme. Ročně z Austrálie putují až 4 miliony ovcí, 600 000 ks dobytka, 26 000 koz – na lodích na jatka na Blízký východ, kde je s nimi navíc zacházeno velmi, velmi nehumánně a jsou porážena způsobem ilegálním jak v Austrálii, tak také v EU. Další informace v odkazu: Handle with Care - AUSTRÁLIEStarší informace

Smutný příběh přepravovaných prasat z Holandska do Itálie, v létě 2005.
27.5. 2002 - článek z časopisu Týden o přepravě zvířat

Pohraniční veterinární stanice Pohraniční veterinární stanice Zebrzydowice v Polsku - kamiony na přepravu jatečních koní.
Koně přepravované na jatka Koně přepravované na jatka.

Transport s dobytkem na jatka Transport s dobytkem na jatka.

POMOZTE NÁM POMOCI HOSPODÁŘSKÝM ZVÍŘATUM.ZPĚT

Uveřejňování a publikování těchto informací pouze s uvedením zdroje.
Publishing of All These Information Only with Source.